Välkommen till Håverud och Upperud!


VISNING AV SKANS 453
Lördag 14 maj kl. 11.00 – 16.00
Brudfjällsvägen, vid Glycksjön HÅVERUDMajor LARS BRINK berättar om beredskapstiden under åren 1939–1944 kl.12.00 och 14.00
DANIEL ROOS från FRO (Frivilliga Radioorg.) sänder från skansen under hela dagen.
SERVERING   VÄLKOMNA!  Arr. Skålleruds Hembygdsförening – 072-730 14 12EVENEMANG

19 mars – 15 maj – DALSANDS KONSTMUSEUM – UPPERUD

Först ut är Dalslands Konstmuseum med en ny utställning som öppnar 19 mars och pågår till 15 maj. David Svensson, Trinidad Carillo och Stina Karlberg är de första konstnärerna som visar sina verk.

I övre hallen visas verk av skulptören och målaren David Svensson, utbildad vid HDK i Göteborg, Konsthögskolan i Oslo, Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och Konsthögskolan i Malmö. David Svensson har på ett mycket konkret sätt använt ljus i sina verk, inte minst i sina offentliga verk där ljuset varit den bärande idén. I andra arbeten har han ofta använt material som redan bär på en historia men som inte är kopplat till just konst…

I nedre hallen visar Trinidad Carrillo fotografier. Hon är en svensk-peruansk konstnär som är utbildad vid Fotohögskolan i Göteborg. Ljuset är av påtaglig betydelse och en bärande del av uttrycket i Trinidad Carrillos fotografier. Hennes bakgrund i Peru och landets ursprungsbefolknings tro på magi har varit ett stort intresseområde för henne…

Museet samarbetar i år med studenter från Gerlesborgsskolan som ställer ut i G
alleriet. Först ut är Stina Karlberg som är uppvuxen i Stockholm, där hon under de senaste åren studerat förberedande fri konst, illustration & grafisk formgivning. Stina Karlberg intresserar sig för saker i vardagen och samlar in material från sin omgivning; funna objekt, iakttagelser, bilder, filmer, ljud. Sällan med en färdig idé om vad något ska bli, det är snarare intresset för något, eller en fundering, som leder processen framåt…

LÄS MER>>

 

 


2 april 2022 – kl. 10.00 – 16.00 – MODELLTÅGMÄSSA – DALSLAND CENTER – HÅVERUD

Föreningen Järnvägshistoria i Dalsland  och Melleruds Modelljärnvägsklubb anordnar Dalslands största modelltågmässa i Dalsland Center.
Det blir samma upplägg som tidigare men pga. Coronapandemin kan restriktionerna återinföras. Mer löpande information finns på hemsidan eller facebook-sidan.

NYHETER

DET GODA LIVET I DALSLAND!

Under våren 2021 har Västra Götalands Regionfullmäktige beslutat om att genomföra
en utvecklingsplan för hela regionen. DET GODA LIVET I DALSLAND är en del av denna
utvecklingsstrategi (RUS) och ska pågå mellan 2021 och 2025.”Planen bidrar direkt och konkret till det övergripande målet för RUS genom att
göra Dalsland
mer robust och sammanhållet, jämlikt och öppet, fossil oberoende och
cirkulärt. Ett framgångsrikt genomförande kommer bidra till stärkt konkurrenskraft,
bättre kompetensförsörjning,
ökad tillgänglighet och delaktighet, mer jämlika livsvillkor
och mer resurseffektiva
och biobaserade produkter och tjänster. Platsens särskilda
förutsättningar tas tillvara
på ett bättre sätt och samspelet med omgivande regionala
noder utvecklas.
Allt detta i en del av regionen där de bakomliggande analyserna visar att
dessa satsningar är särskilt betydelsefulla” skriver VGR,Det primära målet i Dalsland är att skapa ett utbildningscentrum i Bäckefors, vid Dalslands Sjukhus. Projektet CAMPUS DALSLAND  är redan beslutat och stöds bl.a. av alla kommuner i Dalsland. Men kultur och turism blir även en viktig del i utvecklingsplanen. Därför har Håverud och Upperud blivit ett intressant utvecklingsområde och samarbetet med Regionen har redan påbörjats…LÄS MER>>

 

______________________________________________________________________________________________________________________
dalsland_logo_x41 mellerud_logo_x41 dalsland_runt_logo_x41 dk_logo1_x41 twitter_logo2 facebook_mini
______________________________________________________________________________________________________________________

Webbansvarig: Håverud-Upperudsgruppen – Museivägen 3 – 464 72 Håverud – Tel. 070-6402106